ATT GÖRA EN SERIE

Inspirerande och spännande föreläsning, som gav en gedigen tillbakablick på serietecknarbranschen, dess möjligheter och förutsättningar, från 1978 till idag. Roligt, personligt, intressant. Per Demervall gav tips på hur du kan göra en serieadaption av en bok; trogen originalet, eller genom att tänka utanför boxen. En höjdpunkt var att få se originalen till Per Demervalls seriebearbetning av Röda rummet, från skiss, via finskiss till tuschat original och tryckt bok. Generöst och lärorikt!
Wendel Strömbeck
Kursansvarig och huvudlärare på serietecknarutbildningen
Skarpnäcks folkhögskola