SKAPA DIN EGEN SUPERHJÄLTE

Per Demervall har hållit en tredagars serieskola för barn från 10 år och uppåt på Skogås bibliotek.

Med stort engagemang och med intresse för varje enskilt barn har han handlett deltagarna i att skapa egna superhjältar. Det har varit mycket uppskattat av barnen och av personalen. Ett skojigt och välfungerande samarbete, både i planerande och genomförande, som vi kan rekommendera!

Lisa Luckman, Johanna Nylund, David Nygård