FRÅN BOK TILL SERIE

Från Bok till Serie, omdömen.

Under 3 års tid hade jag och mina bildkollegor förmånen att få jobba ihop med Per Demervall i ett Skapande skola-projekt tillsammans med Skogås bibliotek. Projektet hade sin bas i ämnena svenska och bild. Vi utgick från olika böcker som valdes ut av bibliotekarien i Skogås. När eleverna hade läst (och bokpratat på svenskalektionerna), blev det dags för dem att välja ut en scen ur boken. Denna skulle omvandlas till en bildstrip, en serie av bilder.

Per är i detta sammanhang en sann inspiratör. För att visa på hur eleverna skulle kunna gå tillväga fick de först en timmes föreläsning, med allt från serietecknandets början till intressanta glimtar från Pers egna serieminnen och erfarenhet som tecknare. Vi fick följa en series skapande, från första utkast till färdigt tryck, och det som uppskattades nästan mest- en guidad tur på vita tavlan med tips om hur man lätt förvandlar några enstaka streck till en klurig figur, som sedan med enkla medel bytte ansiktsuttryck. Detta gav eleverna ett stort förtroende för Pers både djupa och breda kunnande, och skapade också en tillit som var viktig i nästa steg av projektet.

Efter ett par lektioners arbete i bildsalen var det dags för workshop! Per tillbringade en hel för/eftermiddag med en klass åt gången. Bildmanus/storyboards gick igenom, och med stort tålamod och lyhördhet för elevernas olika förmågor gav Per individuella tips och råd till var och en. Eleverna blev oerhört nöjda med sina arbeten, som sedan visades i en utställning i biblioteket.

Tack vare Pers djupa kunskap, pedagogiska stil och öppna sinne blev projektet mycket uppskattade och utvecklades för varje år som gick.

Jag kan varmt rekommendera Per Demervall, då det är lätt att samarbeta med honom, han är kreativ och bidrar till planering och utförande, samt att det fungerade så bra mellan eleverna och honom!

Paula Lindskog Nyberg

 

Jag kan varm rekommendera Pers upplägg. I vårt fall arbetade vi med nya ungdomsböcker som eleverna läst och som de sen hade som utgångspunkt i deras seriearbete. Det var givande att knyta vårt arbete i skolan till Pers besök. Det gjorde eleverna engagerade och de kände att de utvecklades av den kunskap och idéer som Per, som professionellt utövande konstnär, tillförde. Eleverna var fullt fokuserade hela tiden och klarade uppgifterna ypperligt under Pers ledning. Arbetet avslutades i vårt fall med en utställning på biblioteket i Skogås. Arbetet främjar entreprenöriella egenskaper som kreativitet, kommunikation och samarbete.

Helena Alenby Moritz

Förstelärare – svenska och bild

Edboskolan